Koja je glavna karakteristika navijača HVLS-a?

Stvorite neometani sloj cirkulacije vazduha iznad zemlje kako biste pružili efikasan efekat hlađenja leti.

Topla i hladna slojevitost uklanja se pri maloj brzini rada ili obrnuto.

Nema potrebe za upotrebom bučnih ventilatora "velike brzine" u cijelom objektu.

Ventilatori HVLS-a neće ometati niti ometati rad drugih HVAC-a ili klima uređaja.

HVLS-fans7


Vrijeme objavljivanja: ožujak 29-2021